PRZYDATNE LINKI


Naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo ludzkie. Doradzamy naszym klientom w realizacji obowiązków ustawowych, kreowaniu odpowiednich postaw na każdym szczeblu organizacji dla nieustannej poprawy warunków pracy. Proponujemy nowoczesne i praktyczne rozwiązania, szkolimy pracowników, pracodawców, uczniów i studentów, tworzymy niezbędne procedury dla przestrzegania zasad bezpiecznej pracy. Jesteśmy partnerem, który sprawdzi mechanizmy działające w firmie, dostarczy wiedzę w sposób czytelny oraz będzie wsparciem w płaszczyźnie BHP, Prawa pracy i PPOŻ. Zapraszamy do współpracy.

PRZESŁANIE

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Media Społecznościowe

Usługi BHP dla firm z całej Polski, Szkolenia BHP, ppoż i prawo pracy

Outsourcing - zleć na zewnątrz

Bieżące doradztwo w zakresie bhp, prawa pracy, p/poż:

 • regularne przeprowadzanie okresowych kontroli stanu BHP ze złożeniem po każdej kontroli pisemnej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • sporządzanie corocznej analizy stanu BHP,
 • bieżące informowanie o istotnych zmianach w przepisach BHP i przepisach prawa pracy wraz z proponowaniem działań dostosowawczych odpowiednich do tych zmian,
 • reprezentowanie interesów Przedsiębiorstwa podczas kontroli ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS),
 • prowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji w razie zaistnienia wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy
 • bieżące doradztwo dla Kierownictwa Przedsiębiorstwa z zakresu przepisów i zasad BHP oraz przepisów prawa pracy.

 

Stały nadzór

 

Nadzór nad warunkami pracy, pełnienie roli służby bhp w przedsiębiorstwie w ramach stałego nadzoru. Zakres świadczonych usług w czasie stałego nadzoru bhp jest ustalany wg indywidualnych potrzeb klienta.

Projektowanie i opracowanie dokumentacji:

 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy metodą akceptowaną przez PIP i zgodną ze standardami UE cena ryzyka zawodowego:
  • czynnik biologiczny,
  • czynnik chemiczny,
  • czynnik rakotwórczy,
  •  hałas,
  • wibracje,
  • ręcznych prac transportowych.

 

 • opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP dla wszystkich stanowisk pracy,
 • założenie i prowadzenie obowiązujących rejestrów, ewidencji i wykazów, zgodnych z zalecanymi wzorami, wraz z ich dostarczeniem,
 • dostarczenie aktualnych, obowiązujących wzorów potrzebnych druków i dokumentów, związanych z BHP i sprawami pracowniczymi,
 • wypełnianie sprawozdań, dotyczących spraw BHP.

Szkolenia

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych.

Sekcja 3

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych.

Nagłówek

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych.

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie pokażą się one z wybranym efektem. To jest element tekstowy.

Nagłówek