• Nadzór BHP

 • Outsourcing

 • Ocena ryzyka zawodowego

 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań,

 • opracowywanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, odzieży ochronnej i sprzętu ochrony indywidualnej. Dobór odzieży

 • pomoc w opracowywaniu instrukcji bhp dla maszyn, urządzeń technicznych i procesów pracy

 • opracowywanie planów BIOZ przy wykonywaniu prac na budowach

 • pomoc przy organizacji pomiarów czynników środowiska pracy

 • obliczanie wydatku energetycznego pracowników

 • Szkolenia

 • Audyt

 • Przygotowanie do kontroli  PIP, PPOŻ, SANEPID

 • PPOŻ

 • Dofinansowanie z ZUS

 • Doradztwo w zakresie prawa pracy

 • Opracowanie innych regulaminów, zarządzeń, obwieszczeń, instrukcji

 

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków związanych z zatrudnieniem .

Przepisy ustawowe są tak rozbudowane, że mimo szczerych chęci sprostania wszystkim normom odpowiedzialnym jest powierzenie tych zadań specjalistom, którzy przeszkolą pracowników w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 • ppoż,

 • pierwszej pomocy przedmedycznej

 • i prawa pracy.

Szkolenia

(stacjonarnie i online)

BHP, PPOŻ, pierwsza pomoc, prawo pracy

Outsourcing - zleć na zewnątrz

Usługi BHP dla firm z całej Polski, Szkolenia BHP, ppoż i prawo pracy

 Nasi eksperci to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach, pracownicy uczelni wyższych współpracujący również z instytucjami kontrolnymi.

Naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo ludzkie.

Pomagamy naszym klientom w realizacji obowiązków ustawowych, kreowaniu odpowiednich postaw na każdym szczeblu organizacji dla nieustannej poprawy warunków pracy.

Proponujemy nowoczesne i praktyczne rozwiązania, szkolimy pracowników, pracodawców, uczniów i studentów.

Tworzymy niezbędne procedury dla przestrzegania zasad bezpiecznej pracy.

Jesteśmy partnerem, który sprawdzi mechanizmy działające w firmie, dostarczy wiedzę w sposób czytelny oraz będzie wsparciem w płaszczyźnie BHP, Prawa pracy i PPOŻ.

Zapraszamy do współpracy.

Media Społecznościowe

KONTAKT:

PRZYDATNE LINKI