W ramach zadań ppoż wykonujemy:

POLARD jest firmą wspierającą przedsiębiorców w wypełnieniu obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową od wielu lat. Nasi specjaliści to wykwalifikowani praktycy, którzy doradzą i wypełnią na Państwa zlecenie zadania wg obowiązujących przepisów prawa. 

 1. Audyt i kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej 
 2. Ocena zagrożenia wybuchem
 3. Opinie i ekspertyzy przeciwpożarowe
 4. Opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)
 5. Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem
 6. Opracowanie planów ewakuacyjnych
 7. Opracowanie scenariuszy pożarowych
 8. Organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych
 9. Przeglądy audyt gaśnic i hydrantów oraz innych urządzeń przeciwpożarowych
 10. Szkolenia przeciwpożarowe
 11. Wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ppoż

PRZYDATNE LINKI

KONTAKT:

Media Społecznościowe