Usługi BHP :

 1. Audyt BHP
 2. Ekspertyzy BHP
 3. Ewidencje czynników środowiska pracy
 4. Instrukcje BHP
 5. Nadzór BHP na budowach
 6. Obliczanie wydatku energetycznego dla stanowisk pracy
 7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 8. Odpowiedzi na nakazy, wystąpienia, decyzje organów nadzoru nad warunkami pracy
 9. Opracowanie norm i dobór przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 10. Opracowanie planu BIOZ przy wykonywaniu prac na budowie
 11. Outsorcing szkoleń BHP
 12. Pomiary czynników środowiska pracy - wsparcie
 13. Pomoc przy opracowaniu instrukcji BHP dla maszyn, urządzeń i procesów pracy
 14. Regulaminy, zarządzenia, wytyczne BHP
 15. Służba BHP - outsorcing
 16. Specjalne szkolenia BHP
 17. Sprawozdania GUS
 18. Sprawozdania i zgłoszenia do Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Pracy
 19. Szkolenia BHP
 20. Wsparcie działu kadr w związku ze skierowaniem pracowników do medycyny pracy - opracowanie szablonów skierowań
 21. Wypadki pracownicze - postępowanie powypadkowe

Nasza oferta obejmuje:

PRZYDATNE LINKI

KONTAKT:

Media Społecznościowe

Każda firma, niezależnie od etapu rozwoju, kondycji finansowej, wielkości organizacji lub branży - ponosi prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób w niej zatrudnionych bez różnicy w podstawie powierzenia pracy. Tym samym, prawodawca uregulował te kwestie prawnie w przepisach ustawowych nakładając określone obowiązki na pracodawców i ich pracowników oraz wzajemne uprawnienia,   powierzając nadzór nad warunkami pracy i legalizacją zatrudnienia różnym instytucjom zewnętrznym.

Aby wspomóc pracodawcę w bieżącym funkcjonowaniu firmy w zgodzie z przepisami ochrony życia i zdrowia ludzkiego zachęcamy Państwa do współpracy opartej na powierzeniu zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy naszym specjalistom. Dzięki temu firma zyskuje niezbędny czas dla rozwoju działalności i ogólnie pojęte zaufanie wśród współpracowników i klientów.